Тэма тыдня ад БЕЛТА: Лукашэнка пра моладзь і беларускую адукацыю

Тэма тыдня БелТА

Ëóêàøåíêî: ÿ êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ ñëåïîãî êîïèðîâàíèÿ ÷óæèõ ñèñòåì îáðàçîâàíèÿ Ïðåçèäåíò Áåëàðóñè Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî âûñòóïàåò êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ ñëåïîãî êîïèðîâàíèÿ ÷óæèõ ñèñòåì îáðàçîâàíèÿ. Îá ýòîì ãëàâà ãîñóäàðñòâà çàÿâèë 19 îêòÿáðÿ âî âðåìÿ îáùåíèÿ ñî ñòóäåíòàìè ãðîäíåíñêèõ âóçîâ. Íà ñíèìêå: 1-3. Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî. 4-11. âî âðåìÿ âñòðå÷è. Ôîòî Íèêîëàÿ Ïåòðîâà, ÁÅËÒÀ.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 19 кастрычніка зрабіў рабочую паездку ў Гродзенскую вобласць. Кіраўнік дзяржавы наведаў агратурыстычны комплекс «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы», спартыўны комплекс «Пышкі». У абласным цэнтры Прэзідэнт таксама наведаў Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы. Ён азнаёміўся з дасягненнямі і перспектывамі развіцця ўніверсітэта, навуковымі даследаваннямі і прыкладнымі распрацоўкамі студэнтаў, правёў сустрэчу з адоранай і таленавітай моладдзю з ліку студэнтаў Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта і Гродзенскага дзяржаўнага аграрнага ўніверсітэта.

Лукашэнка лічыць беларускую адукацыю канкурэнтаздольнай і запатрабаванай у свеце

Прэзідэнт лічыць, што часам існуючае меркаванне аб тым, што замежная вышэйшая адукацыя лепшая за беларускую, не апраўдана. «Добра там, дзе нас няма. Гэта не я прыдумаў. Гэта выпакутавана народам, — сказаў ён. — Гэта таму, каб вас туды зацягнуць, каб вы туды паехалі. А там не танна».

Гэты тэзіс пацвярджаецца тым, што ў беларускіх ВНУ навучаюцца сотні і тысячы замежных грамадзян. Напрыклад, шмат студэнтаў з Кітая. «У іх адукацыйныя цэнтры, багацейшая краіна, але вучацца ў нас. І выяўленчаму мастацтву, медыцыне, і па іншых напрамках. Хоць узровень развіцця ў іх найвышэйшы», — адзначыў Прэзідэнт.

Ён звярнуў увагу, што калі па заходніх рэйтынгах беларускія ВНУ могуць займаць апошнія пазіцыі з ліку лепшых, то, напрыклад, па кітайскіх яны знаходзяцца ў пачатку аналагічных рэйтынгаў. Аляксандр Лукашэнка лічыць, што такая расстаноўка пазіцый у заходніх рэйтынгах у тым ліку накіравана на папулярызацыю іх адукацыйных паслуг. «Усё гэта палітыка. Трэба апусціць (іншых. — Заўвага БЕЛТА), а сябе прыпадняць. Гэта велізарныя грошы. Вы нават уявіць сабе не можаце, якую цану мае адукацыя», — сказаў ён.

Аляксандр Лукашэнка разам з тым падкрэсліў, што ў Беларусі гатовы і будуць пераймаць усё лепшае, што ёсць у адукацыі на Захадзе, але не слепа капіраваць.

«Рэвалюцыі нам не патрэбны. Мы прайшлі ўжо ўсе гэтыя рэвалюцыі, асабліва ў адукацыі», — падкрэсліў беларускі лідар.

Ён таксама адзначыў, што беларускім ВНУ неабходна працаваць над развіццём вучэбна-лабараторнай базы, будаўніцтвам новых інтэрнатаў, у тым ліку для прыцягнення замежных студэнтаў і экспарту адукацыйных паслуг.

Лукашэнка: ВНУ трэба рыхтаваць спецыялістаў з добра развітымі навыкамі прадпрымальнікаў

Беларуская сістэма адукацыі павінна рыхтаваць спецыялістаў новай фармацыі з добра развітымі прадпрымальніцкімі навыкамі. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў у час размовы са студэнтамі гродзенскіх ВНУ.

«Сістэма адукацыі павінна заахвочваць ініцыятыву, рыхтаваць спецыялістаў новай фармацыі з добра развітымі прадпрымальніцкімі навыкамі. Гэта патрабаванне сучаснага свету. Часта мы пакутуем менавіта ад таго, што не ўмеем выгадна прадставіць інтарэсы і магчымасці нашай краіны за мяжой», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт канстатаваў, што гродзенскія ВНУ з’яўляюцца інтэлектуальным цэнтрам не толькі вобласці, але і па асобных напрамках — усёй краіны.

«У сувязі з гэтым трэба, каб умовы навучання былі максімальна набліжаны да рэальных умоў будучай дзейнасці», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

У Беларусі актыўна выкарыстоўваецца мадэль «Універсітэт 3.0», працуе па ёй і Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы. «Вынік гэтай праграмы — ваша сённяшняя прэзентацыя. Вядома ж, па тых напрамках, якія былі прадстаўлены, яна ўражвае», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Для дзяржавы важна своечасова заўважыць студэнтаў з ярка выяўленымі лідарскімі якасцямі, нацэленых на палітычную кар’еру, звярнуў увагу Прэзідэнт. «Калі вы будзеце арыентаваны і на дзяржаўную службу, я буду гэта толькі вітаць, — сказаў ён. — Кіраўніцкія навыкі трэба развіваць. Для гэтага ў нас існуе Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце. Цяпер мы фарміруем там цэласную сістэму адбору прэтэндэнтаў на атрыманне другой вышэйшай адукацыі. Я даручыў, каб пакінулі невялікае месца для таго, каб маглі і пасля сярэдняй школы там атрымліваць адукацыю, але толькі самыя таленавітыя і перспектыўныя».

«Калі кіраўнікі, пачынаючы ад старшыні райвыканкама і заканчваючы Прэзідэнтам, будуць талковымі, адукаванымі, гатовымі выконваць свае функцыі, краіна будзе нармальнай. Пераважная колькасць нашых поспехаў залежыць ад таго, якое кіраванне. Таму буду вельмі рады, калі ў вас з’явіцца дзясятак-другі будучых дзяржслужачых, кіраўнікоў. Мы гатовы іх прыняць у Акадэмію кіравання, таму што гэта будзе зусім новая навучальная ўстанова», — дадаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што дастойных і гатовых да дзяржслужбы маладых людзей у Беларусі будуць усяляк падтрымліваць.

Лукашэнка: імкненне моладзі атрымаць адукацыю за мяжой трывожыць

«Ёсць яшчэ тэма, якая патрабуе ўвагі дзяржавы, і яна трывожыць, — гэта імкненне маладых людзей атрымаць вышэйшую адукацыю за мяжой», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Паводле слоў Прэзідэнта, гэта пытанне трывожыць нават не толькі з таго пункту гледжання, што людзі хочуць вучыцца за мяжой. «Горш, калі таленавітыя маладыя людзі, па-першае, паедуць за мяжу, атрымаўшы адукацыю тут, а па-другое, калі яны там атрымаюць адукацыю і там застануцца, — растлумачыў ён. — Я вас не агітую за тое, каб вы кудысьці ехалі ці не ехалі. Калі вы ўжо задумалі, то, напэўна, паедзеце або атрымаеце тут адукацыю і будзеце там працаваць. Гэта ваша справа. Але мая вам парада — не спяшайцеся, спачатку разбярыцеся, дзе вам лепш».

Кіраўнік дзяржавы канстатаваў, што трапіць у вышэйшы эшалон грамадства за мяжой немагчыма. «Вы заўсёды будзеце там чужымі людзьмі, другога сорту, — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Дзве тысячы чалавек, якія атрымліваюць там адукацыю, і, можа, палова з іх застаецца, — гэта не праблема для дзяржавы. Але ўсё роўна я як Прэзідэнт хацеў бы, каб нашы маладыя людзі атрымлівалі адукацыю і працавалі тут».

Лукашэнка: студэнцтва было не самымі шчаслівымі гадамі для мяне

Кіраўнік дзяржавы заўважыў, што, паводле слоў многіх людзей, студэнцкія часы былі для іх лепшымі і самымі шчаслівымі. Аднак у яго зусім іншыя ўспаміны. «Для мяне гэта не самыя шчаслівыя гады, гэта найцяжэйшыя гады. Я не ведаю, як у вас, але ў мяне было так: і тады, калі я вучыўся, асвойваючы гісторыю, і тады, калі мне давялося займацца эканомікай. Я па складзе гуманітарый, а потым мяне пасадзілі за лаўку і прымусілі вывучаць інфарматыку, вышэйшую матэматыку і іншае, якое ў асноўным мне ў жыцці не спатрэбілася», — расказаў Аляксандр Лукашэнка.

Таму, адзначыў Прэзідэнт, ён і ўдзяляе цяпер шмат увагі ўдасканаленню вышэйшай адукацыі. «Я спрабую зрабіць яго практыка-арыентаваным, настойваю на тым, каб час знаходжання ў ВНУ быў скарочаны да мінімуму. Калі магчыма за чатыры гады атрымаць адукацыю, трэба, значыць, за чатыры, а не за пяць або за шэсць. І ўжо з першага, максімум з другога курса студэнт павінен быць у полі, ля станка, з фотакамерай — у залежнасці ад спецыяльнасці», — лічыць кіраўнік дзяржавы.

Лукашэнка: Беларусь — адна з лепшых краін для жыцця

Кіраўнік дзяржавы ў першую чаргу звярнуў увагу на выгаднае геаграфічнае размяшчэнне Беларусі — на скрыжаванні транзітных шляхоў. Гэта стварае добрыя ўмовы для заработку людзей, эканамічнага развіцця краіны.

«Цяпер праз Беларусь рухаецца ўсё. Таму што ціхая, спакойная транзітная краіна. Ну, зрабі паслугу чалавеку, які вязе тавар. Я ўтрыравана гавару: дзесьці адрамантуй машыну, прапануй дранікі яму. У нас на трасе ад Смаленска да Брэста ўсюды добрыя вёскі і гарады, — адзначыў Прэзідэнт. — Так, мільярдэрам доларавым, як у Расіі, не станеш. І не трэба».

«Я бачу Беларусь як зручную для жыцця. І той, хто хоча тут жыць спакойна, гадаваць сваіх дзяцей і хоча зарабіць, ён гэта заўсёды можа атрымаць», — заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Ён таксама заўважыў, што ўсе задаволены быць не могуць. І для таго, каб нечага дабіцца, неабходна прыкласці намаганні, як напрыклад, у час вучобы ў ВНУ. «Той будзе паспяховы, хто, зрываючы ногці і пальцы, карабкаецца на гэту гару, атрымліваючы адукацыю, навучаючыся і атрымліваючы жыццёвы вопыт, займаецца сабой. Той атрымае больш. Усё залежыць ад чалавека», — упэўнены Аляксандр Лукашэнка.

«У нас добрая краіна. У яе назад дадому хочацца вяртацца», — дадаў беларускі лідар.

Лукашэнка гатовы падтрымаць стварэнне сеткавага ўніверсітэта

«Гатовы падтрымаць. Мы ўдзельнікі гэтага сеткавага ўніверсітэта СНД. Па-мойму, дзве ВНУ ў нас пакуль (у гэтым удзельнічаюць. — Заўвага БЕЛТА)», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Сеткавыя ўніверсітэты — такая форма ўзаемадзеяння, у якіх аб’ядноўваецца патэнцыял некалькіх універсітэтаў для падтрымкі навучання студэнтаў.

Паводле яго слоў, такое ўзаемадзеянне ўжо ажыццяўляецца ў плане стварэння сеткавага ўніверсітэта ў СНД — аб’яднанне ВНУ краін Садружнасці. «Ужо вопыт ёсць. Гэта вяртанне да старога, паколькі разарвалі гэтыя сувязі. У гэтым няма нічога дрэннага», — заўважыў беларускі лідар.

Што датычыцца атрымання адукацыі ў такой ВНУ ў дыстанцыйнай форме, Аляксандр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што да гэтага прыйдуць. «Мы цяпер ірванулі за IT, на лічбу ўсё пераводзім. А тут нам што перашкаджае мець стасункі і дыстанцыйна атрымліваць адукацыю ў якім-небудзь іншым універсітэце? Я не бачу тут праблем», — сказаў Прэзідэнт.

На сустрэчы было адзначана, што такая практыка ўжо выкарыстоўваецца і ў рамках Беларусі. Напрыклад, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы мае дагавор аб сеткавай падрыхтоўцы з ВНУ ў Баранавічах, у тым ліку асвойваюцца дыстанцыйныя формы падрыхтоўкі.

«Калі будзе такая запатрабаванасць, вы заўсёды атрымаеце падтрымку», — заявіў кіраўнік дзяржавы.

Лукашэнка аб неабходнасці атрымання вышэйшай адукацыі: усё залежыць ад матывацыі

Адзін са студэнтаў пацікавіўся меркаваннем кіраўніка дзяржавы, наколькі важным з’яўляецца ў жыцці наяўнасць вышэйшай адукацыі. Як падкрэсліў прэзідэнт, усё залежыць ад матывацыі: калі ты паставіў мэту стаць міністрам, то без вышэйшай адукацыі не абысціся.

Разам з тым Аляксандр Лукашэнка сказаў, што галоўным лічыць прафесіяналізм. Можна не мець вышэйшай адукацыі, але быць выдатным спецыялістам у сваёй справе, напрыклад зваршчыкам, муляром. Але нават у гэтых, здавалася б, простых прафесіях ёсць свая высокая планка, калі, напрыклад, размова ідзе аб плазменнай зварцы, стварэнні высокатэхналагічнага абсталявання.

«Вышэйшая адукацыя ў жыцці вельмі важна, але да таго ж трэба быць прафесіяналам, — адзначыў кіраўнік дзяржавы. — Без адукацыі многія рэчы проста немагчымы».

Прэзідэнт Беларусі не з’яўляецца прыхільнікам увядзення тых ці іншых ільгот

Пытанне аднаго са студэнтаў датычылася магчымасці ўвядзення льгот для студэнтаў на праезд у грамадскім транспарце.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што не з’яўляецца прыхільнікам такога падыходу, і нагадаў, што раней у Беларусі яшчэ з савецкіх часоў існавала цэлая сістэма льгот. «Краіна льготнікаў. Нафты і газу няма, як у Расіі. А мы яшчэ з савецкіх часоў… Як паглядзелі, са сталінскіх часоў некаторыя льготы былі», — нагадаў кіраўнік дзяржавы.

Ён адзначыў, што калі паўстала пытанне навядзення парадку ў гэтым пытанні, было прынята рашэнне адмяніць усе льготы, а наступным указам устанавіць тым, каму сапраўды неабходна падтрымка.

Больш таго, што датычыцца студэнтаў, ВНУ выдзяляюцца з бюджэту пэўныя сродкі, якімі яны могуць распараджацца і накіроўваць у тым ліку на сацыяльную падтрымку. «Каб яны разам з камсамолам (маладзёжнай арганізацыяй. — Заўвага БЕЛТА), прафсаюзам і кіраўніцтвам ВНУ вызначылі, каму трэба дапамагчы, і не толькі для праезду», — растлумачыў Прэзідэнт.

У цэлым Аляксандр Лукашэнка выказаўся за адрасны характар падтрымкі тых, хто ў гэтым мае патрэбу. «Але я не прыхільнік вяртацца да тых ільгот, якія некалі былі», — сказаў ён.

Лукашэнка прапанаваў адпраўляць студэнтаў у армію на летніх канікулах

«Ухілішся ад арміі — потым не ведаю, з кім ты ажэнішся. Сёння дзяўчына хоча, каб побач з ёю быў мужык, а не проста нехта там у штанах хадзіў. І таму цяпер я думаю, а як хлопцаў, якія паступілі ў ВНУ, падрыхтаваць і зрабіць мужыкамі. Мы ж ім адтэрміноўку даём, а потым ім пасля таго, як скончаць ВНУ, ужо не хочацца служыць, яны шукаюць розныя спосабы…» — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

На думку Прэзідэнта, адпраўляць студэнтаў у армію можна на пару месяцаў у час летніх канікулаў. Пасля першага курса яны змогуць атрымаць пачатковую ваенную падрыхтоўку, пасля другога — асвоіць ваенную спецыяльнасць. «Але ў залежнасці да таго, да чаго ён больш схільны і чым займаецца ў ВНУ. Калі ён радыёэлектронікай займаецца, значыць, будзе С-300 асвойваць», — прывёў прыклад кіраўнік дзяржавы.

Прадоўжыць армейскія зборы можна і на наступных курсах. Так, маладыя людзі фактычна пабываюць у арміі, але не адрываючыся ад вучобы. «Пасля заканчэння ВНУ, калі ён панюхае ўжо гэты порах, ён будзе добрым спецыялістам. Ён атрымлівае афіцэрскае званне і недзе яшчэ тры месяцы пасля ВНУ служыць як афіцэр, рыхтуе моладзь і гэтак далей», — дадаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт заўважыў, што рэалізаваць гэта ў Беларусі, кампактнай краіне, не праблема. Аднак ён звярнуў увагу, што гэта ўсяго толькі адзін з магчымых спосабаў вырашэння праблемы, звязанай з ухіленнем ад тэрміновай службы. Пакуль прымаць такое рашэнне не плануецца, прапрацоўваюцца розныя варыянты.

«Але мужык павінен умець размаўляць са зброяй. У адваротным выпадку ён не зможа абараніць сваю сям’ю, сваё дзіця, жонку, маці. Гэта ж наша функцыя — абараняць і памерці дзеля жанчыны. Так было заўсёды», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Гродзенскія студэнты падарылі Лукашэнку альбом з гравюрамі вядомых гістарычных асоб

У альбоме размешчаны выкананыя пяром і тушшу гравюры Давыда Гарадзенскага, Вітаўта, Стафана Баторыя, Антонія Тызенгаўза, Алаізы Пашкевіч. Да кожнай выявы ідзе біяграфія асобы.

Аўтарам гравюр стаў выпускнік факультэта мастацтваў і дызайну Віктар Літвінюк. Работы мастака выстаўляліся ў Беларусі і за яе межамі.

Падарунак кіраўніку дзяржавы студэнты ўручылі пасля больш як двухгадзіннай размовы з ім. Прэзідэнт сфатаграфаваўся на памяць з выкладчыкамі і навучэнцамі.

Звяртаючыся да студэнтаў, кіраўнік дзяржавы пажадаў ім не спяшацца ў прыняцці рашэнняў і не рабіць неразумных памылак. «У маладыя гады вельмі цяжка сябе стрымліваць, таму вы не спяшайцеся. Гэта першае. Другое — не рабіце цяпер памылак, пасля якіх вам потым будзе сорамна або няёмка, — параіў Аляксандр Лукашэнка. — Я іх таксама рабіў. Я гэта ўспамінаю, і мне як мінімум прыкра, а за некаторыя — сорамна. Таму не рабіце памылак, за якія будзе сорамна. А каб іх не зрабіць, вы ніколі не спяшайцеся».

Прэзідэнт таксама пажадаў маладым людзям не баяцца ставіць перад сабой нават завоблачныя, як ім можа здацца, мэты. «Стаўце перад сабой вялікія мэты. Нават калі вы гэтай мэты не даб’яцеся, калі вы не дойдзеце да гэтай адзнакі, усё роўна, ідучы да яе, вы даб’яцеся большага», — адзначыў ён.

7688998

 Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *